Kostnadseffektiv och framtidssäker VAN-integration

VAN står för Value Added Network. Det är benämningen på tjänsteleverantörer av förmedlingstjänster för olika elektroniska dokument.

Oavsett om ni vill arbeta med direktintegration eller om integrationen ska gå via en VAN-leverantör finns stödet för integration i integrationsmotorn Blue Integrator

Integration mot VAN-leverantör med Blue Integrator

I Blue Integrator finns färdiga  kopplingar till de flesta VAN-leverantörerna. Om någon VAN-leverantör skulle saknas är det enkelt att komplettera med schema och meddelandetyp i Blue Integrator.

VAN-leverantörens tjänster fungerar som en brevlåda där ni kan lämna ert EDI-meddelande. Detta skickas sedan vidare till rätt destination. Oftast är det en fast månadskostnad + en transaktionskostnad per meddelande.

Större organisationer, statliga och kommunala verksamheter kräver oftast att meddelanden går via en VAN-leverantör. På så vis har de lagt ut integrationsarbetet till tredje part i stället för att den egna interna IT-avdelning behöver göra jobbet.

En av fördelarna med en VAN-leverantör är att säljare och köpare inte behöver göra en direktintegration mellan varandra. En annan fördel är att en VAN-leverantör vid behov kan konvertera meddelanden till olika format. VAN-leverantören kan till exempel konvertera meddelande från Peppol till Edifact.

Integration mot VAN-leverantör med Blue Integrator går snabbt och enkelt. Eftersom det vid direktintegration inte behövs någon VAN-operatör blir det heller ingen kostnad med detta. Därför jobbar Blue Integrator mest med direktintegration. Men i de fall en VAN-leverantör behövs så gör vi också denna integration.

Samtidigt som det är enkelt att skapa en integration i Blue Integrator är lösningen flexibel och säker. Integrationen är skalbar och enkel att anpassa över tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please enter the following code to submit your comment: fac